Kennisgebieden

Fysiotherapie

Lopen, fietsen, traplopen, bukken en opstaan zijn vanzelfsprekend tot u merkt dat dit niet meer gaat. Vaak komt u dan terecht bij de fysiotherapeut. Wij adviseren, begeleiden en behandelen bij stoornissen in houding en/of bewegen en bij pijnklachten. Wij helpen u om weer zo optimaal mogelijk te functioneren in de omgeving waarin u leeft, woont en werkt.
Fysiotherapiebehandelingen kunnen toegepast worden bij verschillende klachten, zoals gewrichtspijn, bewegingsbeperking en spierpijn. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties of tijdens en na ziekte. Ook kan fysiotherapie een rol spelen bij het voorkomen van klachten. Indien nodig komen wij ook bij u thuis voor behandelingen.

Manuele therapie

Herkent u de volgende klachten?
.
• hoofd- en nekpijn in combinatie met stijfheid van de wervelkolom;
• nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen;
• lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
• rib- en borstpijn;
• duizeligheid bij het bewegen van de nek;
• bewegingsbeperkingen in enkel, pols, elleboog of knie;
• pijn en/of stijfheid van het heupgewricht.
Dan zou u met manuele therapie geholpen kunnen worden.
Manuele therapie zorgt ervoor dat de gewrichten beter functioneren, zodat uw houding en bewegingen verbeteren. U voelt snel een toename van de bewegingsvrijheid en afname van de pijn. Nadat uw situatie is verbeterd, kan op oefentherapie worden overgegaan.
Daarnaast krijgt u door middel van instructies, adviezen en begeleiding meer inzicht in gezond bewegen en kunt u toekomstige klachten wellicht voorkomen. Een manuele therapeut heeft een aanvullende opleiding gevolgd na de opleiding voor fysiotherapeut. Deze opleiding bevat extra kennis van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.
Bart Witteman is geregistreerd manueel therapeut

KISS

Manuele therapie kan ook worden toegepast bij kinderen met het KISS-syndroom . Deze aandoening wordt veroorzaakt door een gestoorde functie van de bovenste halswervels en kan bij de geboorte ontstaan door de grote krachten die er bij de bevalling op het nekje inwerken. De nek wordt dan als het ware verstuikt en kan daarna geblokkeerd blijven. Bij het KISS-syndroom kan het hoofdje niet naar beide zijden even goed gedraaid worden.
De voorkeurshouding die daardoor ontstaat kan onder meer een eenzijdige afplatting van het hoofdje geven.
Andere kenmerken kunnen zijn:
• De neiging tot overstrekken
• Huilgedrag en zichtbaar pijn bij bewegen van het nekje of aanraken van het hoofdje, bijvoorbeeld bij aankleden.

Met manuele therapie kan de oorzaak opgeheven worden waardoor dit verholpen wordt. Uiteraard gebeurt dit met voorzichtige en zachte technieken en niet door middel van het zogenaamde ‘kraken’. Meestal zijn er slechts enkele behandelingen nodig.
Bart Witteman is geregistreerd KISS-therapeut.
Voor meer informatie of een folder kunt u terecht op www.KISS-kinderen.nl

Geriatrie Fysiotherapie

Als u problemen heeft met…….
…..lopen/wandelen
…..opstaan uit stoel of bed
…..uw evenwicht
…..traplopen
…..bukken
…..reiken en grijpen
…..aan- en uitkleden

Dan is er een fysiotherapeut die een bredere kennis heeft van ouderdom en ouderdomsklachten, namelijk de geriatriefysiotherapeut. De geriatriefysiotherapeut streeft ernaar om uw zelfstandigheid te behouden of te vergroten. Samen met u wordt er gekeken, eventueel bij u thuis, naar oplossingen van de problemen die u ondervindt in het dagelijks leven.
De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) ouderen met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.
Het betreft niet alleen ouderen, maar ook patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, dementie, Parkinson of gebroken ledematen, problemen ondervinden in hun functioneren.

Massage

Fysiolijn Schalkwijk biedt de mogelijkheid voor sport-ontspanningsmassage. De term (sport)massage wordt gebruikt als verzamelnaam voor diverse verrichtingen, die sportmasseurs toepassen op sporters om hen een bestendige of betere sportprestatie te laten leveren of om hen te helpen bij het herstel naar volledige sporthervatting na een blessure. Verder is massage natuurlijk ook ter ontspanning en ter vermindering van eventuele stresscomponenten.

MBVO

Meer Bewegen Voor Ouderen is een laagdrempelige vorm van bewegen. Voorop staat dat het bewegen aangenaam en voor een ieder mogelijk moet zijn. Het is geen prestatie-training, maar bewegen voor mobiliteit en/of conditie op muziek, waarbij het plezier van bewegen met anderen tevens een sociaal karakter heeft.
Locatie : Belgielaan, HLC gymzaal
Tijd : dinsdag van 10.00 u. t/m 11.00 u. en van 11.00 u. t/m 12.00 u.

Locatie : Briandlaan, Nieuw-Meerwijk
Tijd : woensdag van 10.30 u. t/m 11.30 u.

Locatie : Wijkcentrum, Laan van Berlijn
Tijd : donderdag van 09.00 u. t/m 10.00 u. en van 10.00 u. t/m 11.00 u.