Netwerken

Om de kwaliteit van ons handelen te optimaliseren is Fysiolijnschalkwijk aangesloten bij diverse netwerken. Zo blijven we bij met de nieuwste inzichten en kunnen we kennis en ervaring delen. Door deze samenwerking kunnen we betere zorg bieden. Hieronder vindt u de netwerken waarin wij actief participeren.

SchouderNetwerk Amsterdam
ParkinsonNet
GeriatrieNet

SchouderNetwerk

De vereniging “Schouder Netwerk regio Amsterdam” (SNA) is een groep van manueel thera-peuten en sportfysiotherapeuten die vanuit interesse een specialisatie hebben opgebouwd op het gebied van schouderdiagnostiek en schouderrevalidatie. De belangrijkste doelstelling van het Schouder Netwerk regio Amsterdam is de kwaliteit van het handelen bij patiënten met schouderaandoeningen te optimaliseren. Binnen het netwerk worden afspraken gemaakt over welke behandelingen op dit moment, naar de laatste inzichten, het meest effectief en zinvol zijn. Het netwerk heeft hiermee een toegevoegde waarde in het behandelen van de meest voorkomende schouderklachten.

PARKINSONNET

Het Parkinsonnet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patienten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen ( Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen; in Haarlem het Kennemergasthuis.
De zorgverleners, bijvoorbeeld fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten of maatschappelijk werkers zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten. Zij werken onderling samen met de parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. Fysiolijnschalkwijk is aangesloten bij Parkinsonnet

GERIATRIENET

In de regio Zuid-Kennemerland is er, in samenwerking met afdeling Geriatrie van het Kennemergasthuis, een netwerk van fysiotherapeuten met kennis van de geriatrie. Dit om een optimale zorg te bieden voor de geriatrische patient. Fysiotherapie is veelal dan ook bij u thuis mogelijk. Fysiolijnschalkwijk is aangesloten bij dit netwerk; Erwin Henskes is geregistreerd geriatriefysiotherapeut.